doula

En doula, fødselsterapeut eller fødselshjælper er betegnelsen for en kvinde, som selv har født, og som via hendes erfaring og viden, kan støtte og assistere den fødende kvinde, hendes partner og det ufødte barn på dets vej til verden.

Især førstegangsfødende kan have brug for den ro og tryghed det giver at have en kontinuerlig støtte gennem hele forløbet.

Din doula er der for dig. Din doula står til rådighed 24 timer i døgnet 14 dage før din planlagte termin og frem til din fødsel. Når fødslen går igang aftaler vi indbyrdes hvornår din doula skal indfinde sig – det kan være hjemme eller på hospitalet, som det passer dig og din partner bedst. Din doula bliver hos jer under hele fødslen.

En doula overtager ikke jordemoderens rolle, men er den kontinuerlige støtte, som kan give dig/jer ro og tryghed i hele fødselsforløbet. En doula kan være bindeleddet til jordemoder eller andet hospitalspersonale og bidrage med personlig støtte igennem alle de overgange (og måske jordemoderskift) der nu engang er i et fødselsforløb. Din doula har kendskab til dine ønsker og dine behov.

Når der er en person, som den fødende er tryg ved, tilstede under hele fødslen, kan det:

 • Reducere frekvensen af kejsersnit med op til 50%
 • Mindske forbruget af medicinsk smertelindring med op til 30%
 • Reducere forbruget af ve-fremkaldende medicin med 40%
 • Forkorte fødselens længde med 25%

(Kilde: Klaus Marshall: Mothering the mother – How A Doula Can Help You Have A Shorter, Easier, And Healthier Birth)

Som uddannet fødselsterapeut kan jeg bidrage med:

 • Støttende samtale og guidning i hele forløbet
 • Afklaring om forventninger og ønsker til fødslen
 • Individuel fødselsforberedelse med afsæt i dine behov
 • Omsorg og nærvær
 • Viden om fødslens forløb, gode fødestillinger og smertelindring.
 • Teknikker til at smertelindre og fremme fødslen på en naturlig måde: åndedrætsøvelser, rebozo-massage og akupressur.
 • Barselsbesøg og efterfødselssamtale
 • Ammeteknik og støtte til at få amning i gang
 • Støtte til mor, familie og baby i forhold til tilknytning og familiedannelse

Derudover kan jeg tilbyde:

NAMMU BIRTH FORLØB

Da det er afgørende, at du føler en god kemi med din doula tilbyder jeg, at vi mødes til en uforpligtende samtale, inden du beslutter dig for et af mine forløb.

Doula forløb BASIC

1 indledende samtale

4 besøg i dit hjem a 1 ½ -2 timer (3x Fødselsforberedelse + 1x efterfødselssamtale )

DIN Fødselsforberedelse 1:1

Nammu Birth lydfiler med øvelser til visualisering, åndedræt og afslapning

4 uger doula on-call omkring termin

Telefonkontakt i tiden op til din fødsel. Jeg er tilgængelig 24/7 i fire uger (to uger før termin og frem til fødsel)). Jeg kommer med kort varsel og bliver hele fødslen igennem.

Doula til din fødsel

Post-partum visit (efterfødselssamtale og ammehjælp)

Doula forløb PLUS

1 indledende samtale

6 besøg i dit hjem a 1 ½ -2 timer (4-5 x Fødselsforberedelse + 1-2 x efterfødselssamtale)

DIN Fødselsforberedelse 1:1

Nammu Birth lydfiler med øvelser til visualisering, åndedræt og afslapning

Rebozo massage

Argan gravid-massage

Aromaterapi

Fødselsmodnende akupressur

Samtale om parforhold, forældreskab, familiedannelse) / extra post-partum visit

4 uger doula on-call omkring termin

Telefonkontakt i tiden op til din fødsel. Jeg er tilgængelig 24/7 i fire uger (to uger før termin og frem til fødsel)). Jeg kommer med kort varsel og bliver hele fødslen igennem.

Doula til din fødsel

Post-partum visit (efterfødselssamtale og ammehjælp)

Doula forløb FOTO

1 indledende samtale

DIN Fødselsforberedelse 1:1

Nammu Birth lydfiler med øvelser til visualisering, åndedræt og afslapning

5 besøg i dit hjem a 1 ½ -2 timer (4 x Fødselsforberedelse + 1 x efterfødselssamtale)

4 uger doula on-call omkring termin

Telefonkontakt i tiden op til din fødsel. Jeg er tilgængelig 24/7 i fire uger (to uger før termin og frem til fødsel)). Jeg kommer med kort varsel og bliver hele fødslen igennem.

Doula til din fødsel

Gravid fotografi ca. 1 måned før termin, 5 digitale billeder i høj opløsning

Fødselsfotografi, ca. 50 digitale billeder i høj opløsning

Post-partum visit (efterfødselssamtale og ammehjælp)

Hjemmelavet fodbadesalt: Rosenblade, himalayasalt, middelhavssalt, tea tree & ylang ylang æterisk olie. Mine ‘mothering the mother’ behandlinger starter som regel med et fodbad.