doula

En doula, fødselsterapeut eller fødselshjælper er betegnelsen for en kvinde, som selv har født, og som via hendes erfaring og viden, kan støtte og assistere den fødende kvinde, hendes partner og det ufødte barn på dets vej til verden.

I fødselsforberedelsen tager vi udgangspunkt i dine ønsker og eventuelle bekymringer for fødslen.

Især førstegangsfødende kan have brug for den ro og tryghed det giver at have en kontinuerlig støtte gennem hele forløbet.

Din doula er der for dig. Din doula står til rådighed 24 timer i døgnet 14 dage før din planlagte termin og frem til din fødsel. Når fødslen går igang aftaler vi indbyrdes hvornår din doula skal indfinde sig – det kan være hjemme eller på hospitalet, som det passer dig og din partner bedst. Din doula bliver hos jer under hele fødslen.

En doula overtager ikke jordemoderens rolle, men er den kontinuerlige støtte, som kan give dig/jer ro og tryghed i hele fødselsforløbet. En doula kan være bindeleddet til jordemoder eller andet hospitalspersonale og bidrage med personlig støtte igennem alle de overgange (og måske jordemoderskift) der nu engang er i et fødselsforløb. Din doula har kendskab til dine ønsker og dine behov.

Når der er en person, som den fødende er tryg ved, tilstede under hele fødslen, kan det:

-Reducere frekvensen af kejsersnit med op til 50%

-Mindske forbruget af smertelindring med op til 30%

-Reducere forbruget af ve-fremkaldende medicin med 40%

-Forkorte fødselens længde med 25%

(Kilde: Klaus Marshall: Mothering the mother – How A Doula Can Help You Have A Shorter, Easier, And Healthier Birth)

Som uddannet fødselsterapeut kan jeg bidrage med:

  • Støttende samtale og guidning i hele forløbet
  • Afklaring om forventninger og ønsker til fødslen
  • Individuel fødselsforberedelse med afsæt i dine behov
  • Omsorg og nærvær
  • Viden om fødslens forløb, gode fødestillinger og smertelindring.
  • Teknikker til at smertelindre og fremme fødslen på en naturlig måde: åndedrætsøvelser, rebozo-massage og akupressur.
  • Barselsbesøg og efterfødselssamtale
  • Ammeteknik og støtte til at få amning i gang
  • Støtte til mor, familie og baby i forhold til tilknytning og familiedannelse

Derudover kan jeg tilbyde:

Da det er afgørende, at du føler en god kemi med din fødselshjælper tilbyder jeg, at vi mødes til en uforpligtende samtale, inden du beslutter dig for et af mine forløb.

se ydelser og priser her