doula

“A Doula is: Mothering the Mother”

Ordet Doula kommer fra græsk (doulos=slave) og er siden 1969 i USA blevet brugt af fødselsaktivister i betydningen Kvindelig slave, eller Den som tjener kvinder i fødsel, graviditet og postpartum.

En doula, fødselsterapeut eller fødselshjælper, er betegnelsen for en person, som støtter og assisterer den fødende kvinde, hendes partner og det ufødte barn på dets vej til verden.

Især førstegangsfødende kan have brug for den ro og tryghed det giver at have en kontinuerlig støtte gennem hele forløbet.

Som din doula er jeg der for dig. Jeg stå til rådighed 24 timer i døgnet 14 dage før din planlagte termin og frem til din fødsel. For at forsikre at jeg kan være der for dig, vil du være den eneste jeg står på kald for i din terminsperiode. Når fødslen går igang aftaler vi indbyrdes hvornår din doula skal indfinde sig – det kan være hjemme eller på hospitalet, som det passer dig og din partner bedst. Din doula bliver hos jer under hele fødslen.

En doula overtager ikke jordemoderens rolle, men er den kontinuerlige støtte, som kan give dig/jer ro og tryghed i hele fødselsforløbet. En doula kan være bindeleddet til jordemoder eller andet hospitalspersonale og bidrage med personlig støtte igennem alle de overgange (og måske jordemoderskift) der nu engang er i et fødselsforløb. Din doula har kendskab til dine ønsker og dine behov.

Når der er en person, som den fødende er tryg ved, tilstede under hele fødslen, kan det:

 • Reducere frekvensen af kejsersnit med op til 50%
 • Mindske forbruget af medicinsk smertelindring med op til 30%
 • Reducere forbruget af ve-fremkaldende medicin med 40%
 • Forkorte fødselens længde med 25%

(Kilde: Klaus Marshall: Mothering the mother – How A Doula Can Help You Have A Shorter, Easier, And Healthier Birth)

Som uddannet fødselsterapeut kan jeg bidrage med:

 • Støttende samtale og guidning i hele forløbet
 • Afklaring om forventninger og ønsker til fødslen
 • Individuel fødselsforberedelse med afsæt i dine behov
 • Omsorg og nærvær
 • Viden om fødslens forløb, gode fødestillinger og smertelindring.
 • Teknikker til at smertelindre og fremme fødslen på en naturlig måde: åndedrætsøvelser, visualisering, sansestimulering, bevægelse, rebozo-massage og akupressur.
 • Barselsbesøg og efterfødselssamtale
 • Ammeteknik og støtte til at få amning i gang
 • Støtte til mor, familie og baby i forhold til tilknytning og familiedannelse

Derudover kan jeg tilbyde:

 • Gravidfotografi & fødselsfotografi & Nyfødtfotografi
 • Individuel 1:1 fødselsforberedelse i dit eget hjem
 • Fødselsmodnende behandling/fertilitets-boost (Rebozo, aromaterapi massage, akupressur)
 • Postpartum lukning ceremoni med rebozo og Nammu Mother olier, salte og scrubs
 • Workshops/Fødselsforberedelse i lille gruppe (Nammu Birth Circle)
 • Nammu Birth Wear, aromaterapi til brug i graviditet og fødsel
 • Nammu Birth lydfiler med åndedrætsteknikker og øvelser med visualisering, stemmebrug og bevægelse.
rebozo massage
Partner giver støtte med ryg til ryg nærvær, og jordemoder/doula smertestiller og ve-stimulerer med akupressur på hænder og underben. En doula fødselsfotograf kan forevige jeres helt særlige fødselsrejse i billeder og video.

NAMMU BIRTH FORLØB

Da det er afgørende, at du føler en god kemi med din doula tilbyder jeg, at vi mødes til en uforpligtende samtale, inden du beslutter dig for et af mine forløb.

Doula forløb BASIC

1 indledende samtale

4 besøg i dit hjem a 1 ½ -2 timer (3x Fødselsforberedelse + 1x efterfødselssamtale )

DIN Fødselsforberedelse 1:1

Nammu Birth lydfiler med øvelser til visualisering, åndedræt og afspænding

4 uger doula on-call omkring termin

Telefonkontakt i tiden op til din fødsel. Jeg er tilgængelig 24/7 i fire uger (to uger før termin og frem til fødsel). Jeg kommer med kort varsel og bliver hele fødslen igennem.

Doula til din fødsel

Post-partum visit (efterfødselssamtale og ammehjælp)

Skriftligt vidnesbyrd og evaluering

Doula forløb PLUS

1 indledende samtale

6 besøg i dit hjem a 1 ½ -2 timer (4-5 x Fødselsforberedelse + 1-2 x efterfødselssamtale)

DIN Fødselsforberedelse 1:1

Nammu Birth lydfiler med øvelser til visualisering, åndedræt og afspænding

Tilvælg to ud af følgende ydelser: Rebozomassage, gravidmassage, fødselsmodnende behandling med akupressur og aromaterapi, ekstra post-partum visit med rebozo lukning ritual, ekstra fødselsterapeut samtale (om for eksempel parforhold, forældreskab, familiedannelse, fødselsangst)

4 uger doula on-call omkring termin

Telefonkontakt i tiden op til din fødsel. Jeg er tilgængelig 24/7 i fire uger (to uger før termin og frem til fødsel). Jeg kommer med kort varsel og bliver hele fødslen igennem.

Doula til din fødsel

Post-partum visit (efterfødselssamtale og ammehjælp)

Skriftligt vidnesbyrd og evaluering

Doula forløb FOTO

1 indledende samtale

DIN Fødselsforberedelse 1:1

Nammu Birth lydfiler med øvelser til visualisering, åndedræt og afspænding

5 besøg i dit hjem a 1 ½ -2 timer (4 x Fødselsforberedelse + 1 x efterfødselssamtale)

4 uger doula on-call omkring termin

Telefonkontakt i tiden op til din fødsel. Jeg er tilgængelig 24/7 i fire uger (to uger før termin og frem til fødsel). Jeg kommer med kort varsel og bliver hele fødslen igennem.

Doula til din fødsel

Gravid-fotografi, 5 digitale billeder (BW+color, ready for print+ready for web = 20 fotofiler i alt)

Fødsel-fotografi, ca. 50 digitale billeder i høj opløsning

Nyfødt-fotografi, 3 digitale billeder (BW+color, ready for print+ready for web = 12 fotofiler i alt)

Post-partum visit (efterfødselssamtale og ammehjælp)

Skriftligt vidnesbyrd og evaluering

Nammu Mother Salt, hjemmelavet fodbadesalt til brug i forbindelse med gravidmassage og postpartum luknings-ceremoni